USEFUL INFORMATION

AVTOMATLAŞDIRMANIN ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Proqram təminatının köməyi ilə bir neçə obyektinizi idarə edə bilərsiniz. Hər bir obyektinizin malları, müştəriləri, əməliyyatları bir-birindən asılı olmayaraq aparılacaqdır. İstənilən sayda obyeki idarə edə bilərsiniz. Hər bir istifadəçiyə fərqli obyektlər üzrə əməliyyatlar etmək hüquqları verilə bilər.

Sorğu kitabçası > Obyektlər

1426678299_bases

Proqram təminatından istifadə üçün istifadəçi adı və şifrə mövcud olmalıdır. Administrator tərəfindən əlavə edilən istifadəçilərə 150-dən artıq fərqli hüquqlar verilə bilər.

İdarəetmə > İstifadəçilər > İstifadəçilərin siyahısı

1426678420_users

İdarəetmə > İstifadəçilər > İstifadəçilərin siyahısı > İstifadəçi hüquqları

1426678482_privilages

İstifadəçilərin proqram təminatından istifadə edərək hansı əməliyyatları yerinə yetirdiklərinin tarixçəsinə baxmaq imkanı mövcuddur. Sistem tərəfində pProqram təminatında istənilən məlumatlara edilmiş əlavə və dəyişikliklər avtomatik olaraq yadda saxlanılır. Administrator məlumatlar üzərindəki əlavə və dəyişikliklərin hansı istifadəçi tərəfindən nə zaman edildiyinə rahatlıqla baxa bilər.

İdarəetmə > İstifadəçilər > Əməliyyatların tarixçəsi

1426678588_history

Məlumatların qorunması məqsədi ilə avtomatik arxivləşdirmə funksionallığı əlavə edilmişdir. Sizin istəyinizdən asılı olaraq məlumatlar avtomatik və ya mexaniki arxivləşdirilə bilər. Avtomatik arxivləşdirmə funksionallığı aktiv edildikdə, proqram təminatı hər sonlandırıldıqda məlumatlar avtomatik arxivləşdiriləcək.
Digər proqram təminatlarından üstün bir funksionallıq isə, bir neçə müddətdən bir məlumat bazasını təmizləməyə ehtiyac olmamasıdır.

İdarəetmə > Əsas sazlamalar > Arxivləşdirmə

1426678792_settings

Alış, satış, ödəniş və s. əməliyyatların idarə edilməsi, redaktə edilməsini rahatlaşdırmaq məqsədi ilə jurnal modulu əlavə edilmişdir. Bu moduldan istifadə edərək istənilən əməliyyata baxa, redaktə edə, silə bilərsiniz.

Jurnal > Əməliyyatlar

1426679173_journal

İstifadəçi rahatlığını təmin etmək üçün eyni anda istənilən sayda əməliyyatı etmək funksionallığı əlavə edilmişdir.

Foto 1:

1404383158_others01

Alış, satış, ödəniş və s. əməliyyatlar zamanı əməliyyatı yarıda saxlamaq və istənilən vaxt əməliyyatı tamamlamaq mümkündür. Bunun üçün təsdiq edilməmiş əməliyyatı bağlamaq kifayətdir. Tamamlanmamış əməliyyatı bağladığınız zaman proqram təminatı sizdən əməliyyatın saxlanıb-saxlanmamasının təsdiqini tələb edəcək. Saxlanılan əməliyyatları istənilən vaxt tamamlaya bilərsiniz.

Foto 1:

1404384510_message01

Jurnal > Tamamlanmayan əməliyyatlar

1404384508_journal02

Müştərilər tərəfindən tələb olunan sifarişlərin idarə edilməsi modulu tərtib edilmişdir. Bu moduldan istifadə etməklə müştərilərin sifarişlərini proqram təminatına əlavə edə bilər, satış zamanı mövcud sifarişlərə istinad edib sürətli satış əməliyyatı həyata keçirə bilərsiniz.

Əlavələr > Sifarişlər

1404386333_orders

Bir mala istənilən sayda ştrixkod vermək imkanı mövcuddur. Proqram təminatı vasitəsi ilə ştrixkod mövcud olmayan mallara avtomatik ştixkod verə bilərsiniz.

Foto 1:

1404386871_add-edit-good

Foto 2:

1404386969_add-edit-good-01

Üzərində ştrixkod olmayan mallara ştrixkod əlavə etmək üçün proqram təminatının köməyi ilə ştrixkod çap edə bilərsiniz. Ştrixkod çap etmək üçün adi printerdən də istifadə edilə bilər. Ştrixkodun üzərinə şirkətinizin adını, malın adını, qiymətini və digər məlumatları dərc edə bilərsiniz.

Sorğu kitabçası > Kateqoriyalar və mal adları > Malların adları > Seçilən malın ştrixkodları > Çap et

1404387451_barcode-printer

Malların qiymətlərini toplu şəkildə redaktə etmək üçün funksionallıqlar əlavə edilmişdir. Bu funksionallıqlarla birdən çox malın alış və satış qiymətlərini artıra və ya azalda bilərsiniz.

Foto 1:

1404388326_goods-01

Foto 2:

1404388813_goods-02

Proqram təminatında kreditlə satış imkanı mövcuddur. Kreditlə satış zamanı ilkin ödəniş, kredit müddəti, illik faiz daxil edildikdə avtomatik ödəniş cədvəli hazırlanır. Krediti gecikdirən müştərilər barədə proqram təminatı sizə xəbərdarlıq edir.

Foto 1:

1404389758_credit-condition

Foto 2:

1404389812_credits

VPN şəbəkədən istifadə etməklə istənilən yerdən qoşularaq proqram təminatının bütün əməliyyatlarıdan istifadə etmək imkanı mövcuddur.

Foto 1:

1405532079_virtual_private_network_overview.svg

Çap formaları istifadəçi tərəfindən tənzimlənə bilər. Çap edilməsi mümkün olan bütün məlumatlar son çap edildiyi formada yadda saxlanılır. Yenidən eyni məlumatların çap edilməsi zamanı proqram təminatı son çap edilmiş formaya uyğun çap forması təklif edir.

Foto 1:

1404391428_journal-print

İstifadəçinin proqram təminatından rahat və sürətli istifadə edə bilməsi üçün proqram təminatının qısa yolları istifadəçi tərəfindən təyin edilir.

İdarəetmə > Sazlamalar

1404408087_settings

İdarəetmə > Sazlamalar > Qısa yollar

1404408047_hotkeys

Proqram təminatında mövcud olan bütün cədvəllər istifadəçilər tərəfindən tənzimlənə bilər. Hər bir cədvəldə istənilən sütun ləgv edilə, uzunluğu və yeri dəyişdirilə bilər. Hər bir istifadəçi üçün bu dəyişikliklər yadda saxlanılır.

Foto 1:

1404411815_columns01

Foto 2:

1404411841_columns0101

Foto 3:

1404411794_columns02

Foto 4:

1404411827_columns03

Foto 5:

1404411766_columns04

Foto 6:

1404411837_columns0401

Foto 7:

1404411813_columns05

Proqram təminatında mövcud olan bütün cədvəllərdə filterləmək funksionallığı mövcuddur. İstənilən sütuna görə filterləmək mümkündür.

Foto 1:

1404412640_journal-filter

Foto 2:

1404412663_orders-filter

Foto 3:

1404412613_report10-filter

Proqram təminatının bütün cədvəllərində mövcud olan məlumatları Excell (XLS) və PDF formatında saxlamaq mümkündür.

Foto 1:

1404709035_journal-save

Foto 2:

1404708439_report05-save

Foto 3:

1404708568_goods-save

Foto 4:

1404708688_history-save

Arxivləşdirilmiş məlumatlar istənilən zaman bərpa edilə bilər. Bunun üçün arxivləşdirmə zamanı tərtib edilmiş faylın seçilməsi kifayətdir.

İdarəetmə > Məlumat bazası > Məlumat bazasını bərpa et

1405192487_restore

Malların anbarda qalıq limitinə, firmaların və müştərilərin borc limitlərinə nəzarət funksionallığı mövcuddur. Mal adı, firma və müştəri daxil edilərkən limitlər təyin edilir. Bu limitlər əsasında əməliyyatlar zamanı istifadəçiyə xəbərdarlıqlar edilir.

Foto 1:

1405316389_add-edit-good-limit

Foto 2:

1405313985_add-edit-person-limit

Əvvəlcədən planlaşdırılmış işlərin proqram təminatında qeydiyyatı üçün modul tərtib edilmişdir. Bu modul vasitəsi ilə işlərinizi rahat bir şəkildə planlaya bilərsiniz.

Əlavə > Günlük

1405532596_calendar

Planşetdən istifadə edərək proqram təminatını istifadə edə bilərsiniz.

Foto 1:

1405534169_planshet

Proqram təminatının vasitəsi ilə işçilərin idarəsi və işçilərə edilən ödənişlərin edilməsi mümkündür. İşçilərə edilən ödənişlərin hesabatları və statistikaları mövcuddur.

Sorğu kitabçası > İşçilər və vəzifələr > İşçilərin siyahısı

1404452055_employees

Sorğu kitabçası > İşçilər və vəzifələr > İşçilərin siyahısı > Əlavə et

1404452717_add-edit-employee-01

1404452204_add-edit-employee

Proqram təminatında normal və sürətli satış rejmləri mövcuddur. Sürətli satış zamanı növbədə olan müştərinin məlumatlarını ləğv etmədən sonrakı müştərilərin əməliyyatını tamamlamaq mümkündür. Bunu üçün sürətli satış pəncərəsində mövcud olan Satış 1, Satış 2, Satış 3 düymələrini istifadə etmək kifayətdir.

Əməliyyatlar > Sürətli satış

1404500296_quick-selling

Əksər proqram təminatları yüklənildikləri komputerdə region, tarix, dil və digər parametrlərdə spesifik dəyişikliklər tələb edir. Bu dəyişikliklərdə öz növbəsində digər proqram təminatlarında problemlərə yol açır. Hazırladığımız proqram təminatı bu kimi dəyişikliklər tələb etmir.

FUNKSİONALLIQLAR

Əməliyyatlar > Malın alınması

1404759421_application03-menu

Əməliyyatlar > Alınan malın geri qaytarılması

1404760816_application04-menu

Əməliyyatlar > Malın satılması

1404760841_application05-menu

Əməliyyatlar > Sürətli satış

1404760846_application05-quick-menu

Əməliyyatlar > Satılan malın geri qaytarılması

1404760936_application06-menu

Əməliyyatlar > Şəxsə etdiyimiz ödənişin daxil edilməsi

1404795262_application08-menu

Əməliyyatlar > Şəxsin etdiyi ödənişin daxil edilməsi

1404795353_application07-menu

Əməliyyatlar > Xərclərin daxil olunması

1404795452_application09-menu

Əməliyyatlar > Xərclərin daxil olunması

1404795496_application10-menu

Əməliyyatlar > Əlavə gəlirin daxil edilməsi

1404795559_application11-menu

Əməliyyatlar > İşçilərə ödənişlərin edilməsi

1404795899_application12-menu

Əməliyyatlar > Pul vəsaitinin kassadan çıxardılması

1404795961_application13-menu

Əməliyyatlar > Malın təmənnasız daxil edilməsi

1404795923_application01-menu

Əməliyyatlar > Malın silinməsi

1404795960_application02-menu

Əməliyyatlar > Malın digər obyektə göndərilməsi

1404796028_application14-menu

Əməliyyatlar > Malın digər obyektdən qəbulu

1404795976_application15-menu

Əməliyyatlar > Şəxsin borcunun daxil edilməsi

1404796068_application18-menu

Əməliyyatlar > Şəxsə olan borcumuzun daxil edilməsi

1404796049_application19-menu

HESABATLAR

Hər bir mal haqqında bugünə olan məlumatlar barədə hesabat.

Hesabatlar > Malların hesabatı > Malların qiymətləri və ümumi hesabatı

1404413612_report01

İki tarix aralığında mallar üzrə tarix aralığının əvvəlinə, tarix aralığında mədaxil, məxaric və tarix aralığının sonuna hesabat.

Hesabatlar > Malların hesabatı > Malların ümumi hesabatı

1404413904_report02

İki tarix aralığında mallar üzrə seçilən tarix aralığının əvvəlinə, tarix aralığında təmənnasız daxil olan, alınan, satışdan geri qaytarılan, digər obyektdən qəbul olunan, silinən, satılan, alışdan geri qayıdan, digər obyektə göndərilən və verilən tarix aralığının sonuna hesabat.

Hesabatlar > Malların hesabatı > Malların tam hesabatı

1404415040_report03

İki tarix aralığında seçilən mal üzrə bütün əməliyyatların hesabatı.

Hesabatlar > Malların hesabatı > Seçilən malın tam hesabatı

1404415281_report04

İki tarix aralığında malların əməliyyat qiymətləri üzrə hesabatı

Hesabatlar > Malların hesabatı > Malların əməliyyat üzrə qiymət hesabatı

1405333591_report25

İki tarix aralığında seçilən əməliyyat üzrə malların hesabatı.

Hesabatlar > Malların hesabatı > Malların seçilən əməliyyat üzrə hesabatı

1404415554_report05

Malların digər obyektlərə göndərmək funksionallığını nəzərə alaraq malların obyektlər arası hesabatı əlavə edilmişdir.

Hesabatlar > Malların hesabatı > Malların obyektlər arası hesabatı

Şəxslərin məlumatı və ümumi hesabatı.

Hesabatlar > Şəxslərin hesabatları > Şəxslərin məlumatı və ümumi hesabatı

1404664135_report07

Şəxslərin alış üzrə ümumi hesabatı

Hesabatlar > Şəxslərin hesabatları > Şəxslərin alış üzrə ümumi hesabatı

1404672172_report08

Şəxslərin satış üzrə ümumi hesabatı

Hesabatlar > Şəxslərin hesabatları > Şəxslərin satış üzrə ümumi hesabatı

1404672281_report09

Seçilən şəxsə göstərilən xidmətlərin hesabatı

Hesabatlar > Şəxslərin hesabatları > Seçilən şəxsə göstərilən xidmətlərin hesabatı

1404672444_report10

Seçilən şəxsin əməliyyatlarının siyahısı

Hesabatlar > Şəxslərin hesabatları > Seçilən şəxsin əməliyyatlarının siyahıs

1404672680_report11

Seçilən şəxsin  əməliyyatlar üzrə malların siyahısı

Hesabatlar > Şəxslərin hesabatları > Seçilən şəxsin  əməliyyatlar üzrə malların siyahısı

1404672762_report12

Xərclərin ümumi hesabatı

Hesabatlar > Xərclərin hesabatı > Xərclərin ümumi hesabatı

1404672983_report13

Seçilən xərcin günlər üzrə hesabatı

Hesabatlar > Xərclərin hesabatı > Seçilən xərcin günlər üzrə hesabatı

1404673034_report14

Xidmətlərin ümumi hesabatı

Hesabatlar > Xidmətlərin hesabatı > Xidmətlərin ümumi hesabatı

1404674917_report15

Seçilən xidmətin günlər üzrə hesabatı

Hesabatlar > Xidmətlərin hesabatı > Seçilən xidmətin günlər üzrə hesabatı

1404675053_report16

Əlavə gəlirlərin ümumi hesabatı

Hesabatlar > Əlavə gəlirin hesabatı > Əlavə gəlirlərin ümumi hesabatı

1404675135_report17

Seçilən əlavə gəlirin günlər üzrə hesabatı

Hesabatlar > Əlavə gəlirin hesabatı > Seçilən əlavə gəlirin günlər üzrə hesabatı

1404675223_report18

İşçilərin ümumi hesabatı

Hesabatlar > İşçilərin hesabatı > İşçilərin ümumi hesabatı

1404675362_report19

Seçilən işçinin günlər üzrə hesabatı

Hesabatlar > İşçilərin hesabatı > Seçilən işçinin günlər üzrə hesabatı

1404675521_report20

Kassanın günlər üzrə tam hesabatı

Hesabatlar > Kassa hesabatı > Kassanın günlər üzrə tam hesabatı

1404675715_report21

Kassanın ümumi hesabatı

Hesabatlar > Kassa hesabatı > Kassanın ümumi hesabatı

1404676590_report2302

Kassaya mədaxil və məxaric hesabatı

Hesabatlar > Kassa hesabatı > Kassaya mədaxil və məxaric hesabatı

1404676786_report22

Kassanın istifadəçilər üzrə hesabatı

Hesabatlar > Kassa hesabatı > Kassanın istifadəçilər üzrə hesabatı

1404676880_report24